Her kan du finde svar på mange af dine spørgsmål om Cambridge, SKALs International Examinations, CAS og IGCSE mm.

Cambridge Assessment International Education er Cambridge Universitets internationale afdeling, der har specialiseret sig i at udvikle fag, der kan undervises i overalt på jorden.

SKALs IE står for: ”SKALs International Examinations”. Vi er mellemled mellem Cambridge University og de skoler i Danmark, der underviser Cambridge curriculum.

CAS står for: ”Cambridge Associate School”. Det er denne betegnelse en skole får, når den tilknyttes SKALs IE.

I teorien kan alle skoler blive Cambridge Associate School (CAS). De tilmeldte CAS er både efterskoler, 10. klassecentre, ungdomsskoler, folkeskoler, privatskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. 

Se listen med tilmeldte skoler

For at kunne blive et godkendt CAS skole, skal jeres skole inspiceres af SKALs IE, som er Cambridge repræsentant her i Danmark. For at blive endelig godkendt, dvs. for at kunne foretage eksamenstilmeldinger, skal I indrette et "Secure Storage Room", der kan indeholde eksamensopgaver og materialer.

Nærmere oplysninger om godkendelseskrav kan findes under ”What We Look for at the Approval Visit”. 

Læs mere om hvad det kræver at blive godkendt

CIS betaler et årligt gebyr til Cambridge på op mod ca. 45.000 kr. De er direkte underlagt Cambridge, som servicerer skolerne. CAS-skolerne her i Danmark er på underlagt SKALs IE, som varetager serviceringen af disse centre på vegne af Cambridge.

CAS-skolerne sparer det årlige gebyr til CIE på 45.000 kr. og betaler i stedet for 12.500 kr. til SKALs IE (tallene er fra 2016/2017). Derudover indgår CAS-skolerne i et tæt netværk af skoler, der alle har det samme mål; ”At profilere sig indenfor internationale uddannelser”. CAS-skolerne mødes til kurser og seminarer, og der kommunikeres på dansk.

Læs mere om hvad det kræver at blive Cambridge-skole

Vi har samlet alle gebyrer i en oversigt.

Se gebyrlisten med oversigt over alle gebyrer

IGCSE står for: ”International General Certificate of Secondary Education” for 14 – 17 årige. Det er dette niveau, som de fleste CAS i netværket udbyder. Hvilke fag man som CAS-skole vælger at udbyde, afhænger primært af lærerkvalifikationer og de internationale ambitioner hos den respektive skole.

Cambridge IGCSE udbyder mere end 70 forskellige fag indenfor IGCSE, hvor English as a Second Language blot er ét fag blandt rigtig mange.  

Eksamenerne er fuldstændig ens. Det er vægtningen af de tre eksamenskomponenter, der er forskellig.

I 0510 får eleven to karakterer: en for Reading/Writing (70% af den samlede karakter) + Listening (30% af den samlede karakter), og en karakter for speaking.
(Se evt. denne oversigt).

I 0511 får eleven en karakter: Reading/Writing (70% af den samlede karakter), Listening (15% af den samlede karakter) og Speaking (15% af den samlede karakter).
(Se evt. denne oversigt).

"Access Arrangements" er ekstra støtte eller hjælpemidler, som elever med særlige behov eller udfordringer kan benytte til eksamen. Det være sig elever, der lider af fx. syns- eller hørehandicap, læse- stavevanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, fysiske eller psykiske handicap eller sygdomme.

Fælles for dem alle "Access Arrangements" er, at der skal søges om tilladelse enten ved Cambridge International (via SKALs IE) eller SKALs International Examinations samt at behovet skal kunne dokumenteres.

Læs mere om "Access Arrangements" her.

"Core" kan betegnes som et opstartsniveau og "Extended" er udvidet niveau. Eleverne kan selv vælge niveau uafhængigt af resten af holdet, og eksamenerne er på helt samme tid.

Reading/Writing Core tager 90 minutter og Extended tager 2 timer, da der er lidt flere opgaver.
Listening Core tager ca. 40 minutter og Extended tager ca. 50 minutter. Også her er der lidt flere opgaver.
Speaking er ens for begge niveauer og tager 12 - 15 minutter.

I Core kan eleven få ml. C - G, og i Extended kan eleven få ml. A* - E

Her på SKALs har vi tidligere haft 80 minutters IGCSE engelskundervisning om ugen – som valgfag, og eleverne har opnået et fint eksamensresultat. Hertil skal siges, at vi er en boglig/international efterskole, og dette påvirker selvfølgelig også resultatet. I skoleåret 2011/2012 fik alle engelskhold tildelt ekstra timer, så den normale engelskundervisning dermed blev styrket med IGCSE English as a Second Language.

For hvert fag som eleven vælger at gå til eksamen i, betales et eksamensgebyr på for skoleåret 2016/2017 er 680 kr. pr fag. Derudover betaler jeres skole et administrationsgebyr til SKALs IE på 10.000 kr.+ moms årligt. Ved få eksamenstilmeldinger (0-40) pålægges et tillægsgebyr, og mange tilmeldinger (125+) udløser rabatter.

Læs mere om dette i vores gebyrliste

For at blive godkendt som CAS skole, betales et administrationsgebyr på 6.500 kr. I dette gebyr ligger der en inspektion, som vil blive afholdt af SKALs IE, dækning af rejseomkostninger for SKALs IE i forbindelse med inspektionen og udfærdigelse af inspektionsrapport, som sendes videre til Cambridge Assessment International Education. Indeholdt i prisen er et Exams Officer-kursus, som afholdes af SKALs International Examinations.

Læs mere om hvad det kræver at blive godkendt

Der kræves ikke længere nogen decideret uddannelse eller certificering af undervisere, da alle eksamensopgaver bliver sendt til og bedømt af Cambridge. Det er de enkelte skoleledere, der er ansvarlige for, at undervisningen er af god nok kvalitet.

Den tidsmæssige del afhænger af lærerens engelskfærdigheder og tilgang til nyt stof. Vi afholder et kursus for nye undervisere, som omhandler prøverne i faget; "English as a Second Language". Derudover vil der, såfremt jeres skole bliver godkendt, være mulighed for, via Cambridge Teacher Support hjemmesiden, at hente materiale og finde undervisningsoplæg indenfor alle IGCSE fagene.

 Ja, det kan du tro. Vi mener, det er vigtigt at lærere fra Cambridge-skolerne møder hinanden og udveksler erfaringer, ligesom vi forsøger at gøre det muligt for lærerne, at møde Cambridge gennem seminarer og konferencer.

Se et eksempel med videoen fra vores Cambridge-eksamentræningskursus her.

"Secure Storage Room" skal indrettes efter følgende retningslinjer:

 • Rummet skal være solidt og tyverisikkert - gerne monteret med tyverialarm
 • Er der vinduer i rummet, skal disse monteres med metaltremmer
 • Vægge, gulv og loft skal være solide - helst af stenmateriale
 • Døren skal være en solid og godkendt branddør med solide indvendige hængsler
 • Låsen skal være en solid systemlås med maksimalt tre nøgler
 • Der skal være adgang til rummet for mindst to, og maksimalt tre ansatte (Skoleleder, Exams Officer og evt. en postansvarlig)
 • I rummet skal monteres et brandskab, der skal boltes enten til væg eller gulv
 • Der må kun forefindes Cambridge-materialer i rummet

Se video om kravene til "Secure Storage Room" her.

Mundtlige eksaminer: Forsendelsen skal indeholde flg.:

 • USB-stik el. CD med optagelserne 
 • oversigt over hvad der er på Cd’en/USB´en.
 • "Speaking Examination Summery Form", som I finder på Samples Database
 • Endvidere skal I sørge for at indtaste "Internally Assessed Marks" på CIE Direct. Herefter skal I printe et eksemplar, underskrive det og vedlægge det i kuverten (eller udfylde MS1 og sende i brun konvolut til os).

Ovenstående skal samles i en grå plastickuvert, som skal mærkes med en ”pre-printed bar-coded label” samt en ”coursework sample address label”. I skal også notere centre number, number of scripts og syllabus + component code på selve kuverten. Resten skal I ikke udfylde. HUSK at forsegle kuverten inden afsendelse.

Skriftlige eksaminer: I skal pakke opgaverne sammen med Attendance Register (korrekt udfyldt og underskrevet) i den grå plastickuvert. Denne SKAL forsegles og den mærkes kun med en ”pre-printed bar-coded label”. I skal også notere center nummer, antalscripts og syllabus + component nummer. Resten skal I ikke udfylde.  HUSK at forsegle kuverten inden afsendelse.

HUSK at alt skal sendes til SKALs International Examinations rekommanderet – altså med trackingnummer! 

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?
Kontakt en af vores konsulenter her