Hvad er Cambridgeundervisning?

Der er en generel opfattelse, at Cambridge begrebet kun indbefatter engelsk. Tværtimod tilbyder Cambridge Assessment International Education en lang række spændende fag, som mange skoler kan udvide deres fagrække med.

Cambridge Assessment International Education er Cambridge Universitets internationale afdeling, der har specialiseret sig i at udvikle fag, der kan undervises i overalt på jorden.

International undervisning for 5 - 19 årige
Cambridge Primary er for de 5 - 11 årige. Programmet tæller fagene English 1st + 2nd Language, Mathematics, Science, ICT og Global Perspectives, og er ikke en del af den pakke, som skolernes godkendes til, dvs. det skal tilvælges mod ekstrabetaling (ca. kr. 24.000,00).

Cambridge Lower Secondary er for de 11 - 14 årige. Programmet tæller fagene English 1st + 2nd Language, Mathematics, Science, ICT og Global Perspectives.

Cambridge Upper Secondary er for de 14 - 16 årige. Programmet indeholder Cambridge IGCSE, O-level og ICE-certificate. IGCSE står for: ”International General Certificate of Secondary Education”, og det er dette certifikat, som SKALs Efterskole og de fleste af vores samarbejdsskoler, som betegnes Cambridge Associate Schools (CAS) udbyder. 

Herunder kan du se videoen "Understanding Cambridge Learners":

Du kan få mere end 70 fag med IGCSE
Hvilke fag man som CAS-skole vælger at udbyde, afhænger primært af lærerkvalifikationer og de international ambitioner hos den respektive skole. Cambridge IGCSE tæller mere end 70 forskellige fag, hvor English as a Second Language blot er ét fag ud af rigtig mange. Cambridge IGCSE er internationalt anerkendt og accepteret engelsksproget undervisning. Man underviser efter et fælles curriculum (IGCSE) som er ens i hele verden - uanset om du befinder dig i Singapore, Sydney eller i Skjern. Det er hele tanken bag IGCSE. Vores elever går til den samme eksamen som alle andre IGCSE elever verden over.

Hvad kan eleverne bruge Cambridgeundervisning til?
Først og fremmest får eleverne en international anerkendt uddannelse, som kan bruges overalt i verden. De ekstra engelsksprogede timer styrker både elevernes sproglige og faglige kompetencer - både mundtligt og skriftligt. Et IGCSE eksamensbevis kan bruges overalt i verden.

Facts om Cambridge Assessment International Education

 • Cambridge Assessment International Education er Cambridge Universitets internationale afdeling, der har specialiseret sig i at udvikle fag, der kan undervises i overalt på jorden.
 • Uddannelsen er for unge mellem 14 – 17 år.
 • Cambridge IGCSE tæller mere end 70 forskellige fag.
 • SKALs International Examinations er hovedorganisation for mere end 50 Associate Schools dvs. skoler, som udbyder Cambridge fag.

Hvorfor skal du vælge Cambridgeundervisning?

Flere og flere skoler viser interesse for Cambridgeundervisning med den internationalt anerkendte IGCSE eksamen. De vil gerne styrke den internationale dimension og tilbyde eleverne et eksamensbevis, der er anerkendt overalt i verden. Vi oplever også, at flere og flere elever i både folkeskolen og efterskolen viser en større interesse for at blive dygtigere til fremmedsprog. Samtidig kan vi konstatere, at der er stigende efterspørgsel blandt danske skoler efter supplerende engelsksproget undervisning, hvor eleverne dygtiggør sig fagligt og samtidig får udvidet deres internationale horisonter.

Cambridge for skoler

Skal din skole være certificeret Cambridge-skole?
Din skole kan blive certificeret CAS eller såkaldt Cambridge-skole og udbyde de mange fag under Cambridge Assessment International Education paraplyen. Her kan du læse mere om, hvad din skole kan få ud af samarbejdet med SKALs IE.

Vi samarbejder med mere end 50 skoler i Danmark, som arbejder med Cambridgeundervisning. 

Se listen med skolerne her

CAS står for: ”Cambridge Associate School”. Det er denne betegnelse en skole får, når den tilknyttes SKALs IE. Når jeres skole bliver godkendt med betegnelsen: Cambridge Associate School (CAS), er I godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor den fagkombination, som I ønsker at målrette jeres profil efter.

Hør hvordan man underviser med Cambridge på Skals Efterskole.

Hvad får din skole ud af at være CAS-skole?
Hvis I på jeres skole er interesserede i et tæt samarbejde med SKALs International Examinations, kan I opnå følgende fordele:

 • Jeres skole sparer det årlige programgebyr, som ca. er på £ 5250 (ca. kr. 55.000,-) og skal kun betale årsgebyr på kr. 10.000,- + moms.
 • Jeres skole godkendes, serviceres og vejledes af SKALs IE, som er jeres kontaktled til Cambridge.
 • Jeres skole betaler kun for de antal elever, som I sender til eksamen. Denne betaling afregnes direkte med SKALs IE, som sørger for registrering og tilmelding til eksaminerne hos Cambridge Assessment International Education.
 • SKALs IE tilbyder sparring og rådgivning.
 • Vi udbyder relevante kurser i Cambridgeundervisning

Læs hvad det kræves at blive godkendt til at blive CAS skole

Optagelsesprocedurer og godkendelse
Cambridge har fastsat nogle regler for optagelse. For at holde et højt fagligt internationalt niveau skal alle skoler, der ønsker at indgå i et samarbejde med Cambridge, godkendes. Denne godkendelsesprocedure varetages i jeres tilfælde af SKALs IE, som skal på besøg på jeres skole, før I kan blive endeligt godkendt.

Læs hvad Cambridge selv lægger vægt på i "How to become A Cambridge School" (PDF)

Det er nemt at blive Cambridge skole. Du behøver blot at kontakte SKALs International Examinations - så klarer vi resten.

Hvad koster det at blive CAS skole?
De økonomiske forudsætninger for at blive et endelig godkendt "Cambridge Associate School" (CAS) er følgende:

 • Indbetaling af registreringssalær på kr. 6.500,- + moms. Salæret er et engangssalær, der dækker SKALs IEs udgifter i forbindelse med registrering, godkendelse og oprettelse. Indbetaling kan gøres på skolens konto nr.: 9261-2815607484.

Se gebyrlisten med oversigt over alle standardgebyrer

Derudover er der følgende gebyr/omkostninger hos SKALs IE:

 • Et årligt registreringsgebyr, som er på 10.000 kr + moms.
 • Et eksamensgebyr, som i skoleåret 2016/2017 er på 680,- kr. pr. tilmeldte elev pr. fag.

Skal vi arbejde sammen om Cambridge?

Din skole kan blive samarbejdspartner og CAS skole og få betegnelsen som ”Cambridge Associate School”.

Det er denne betegnelse en skole får, når den tilknyttes SKALs IE. Uanset om du er efterskole, privatskole eller eksempelvis 10. klassecenter. Når din skole bliver godkendt med betegnelsen: Cambridge Associate School (CAS), er I godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor den fagkombination, som I ønsker at målrette jeres profil efter.

Det er i forbindelse med dette samarbejde, at vi har mulighed for at tilbyde jeres skole at komme med i samarbejdet med Cambridge Assessment International Education og tilbyde Cambridge undervisning på jeres skole.

Kontakt os og bestil gratis materiale

Hvad kan I forvente af SKALs IE?

 • En god samarbejdspartner. I serviceres og vejledes af Skals IE.
 • I sparer det årlige administrationsgebyr på £ 5250 (ca. kr. 45.000,-) og betaler kun kr. 10.000,-.
 • I betaler kun for de antal elever, I sender til eksamen.
 • Vi sørger for registrering og tilmelding til eksaminerne.

Skal din efterskole være certificeret Cambridge-skole?

Din efterskole kan blive certificeret CAS skole eller såkaldt Cambridge-skole og udbyde de mange fag under Cambridge Assessment International Education paraplyen. Her kan du læse mere om, hvad din efterskole kan få ud af samarbejdet med SKALs IE.

Vi samarbejder med mere end 40 skoler i Danmark, som arbejder med Cambridgeundervisning - Se listen med skolerne

CAS står for: ”Cambridge Associate School”. Det er denne betegnelse en efterskole får, når den tilknyttes SKALs IE. Når jeres skole bliver godkendt med betegnelsen: Cambridge Associate School (CAS), er I godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor den fagkombination, som I ønsker at målrette jeres profil efter.

Herunder kan du se videoen "Why Cambridge":

Hvad får din skole ud af at være CAS-skole?

Hvis I på jeres skole er interesserede i et tæt samarbejde med SKALs, kan I opnå følgende fordele: 

 • Efterskolen sparer det årlige programgebyr, som i år er på £ 5250 (ca. kr. 55.000,-) og skal kun betale årsgebyr på kr. 10.000,- + moms.
 • Efterskolen godkendes, serviceres og vejledes af SKALs IE, som er jeres kontaktled til Cambridge University.
 • Efterskolen betaler kun for de antal elever, som I sender til eksamen. Denne betaling afregnes direkte med SKALs IE, som sørger for registrering og tilmeldelse til eksaminerne hos Cambridge Assessment International Education.
 • I får mulighed for at deltage i relevante Cambridge-kurser
 • SKALs IE tilbyder dig og din skole sparring og rådgivning

Læs hvad det kræver at blive godkendt til at blive CAS-efterskole

7 gode grunde til at din efterskole bør tilbyde eleverne IGCSE

 • Skab en ny dimension i elevernes læring ved at supplere med en anden sproglig tilgang.
 • Udvikle en to-sproget kultur blandt eleverne.
 • Giv eleverne en større platform i det globale samfund.
 • Forbered eleverne til verdensmarkedet gennem en bredere adgang til uddannelse.
 • Præsentèr TOP engelsk for eleverne samt introducèr en international benchmark.
 • Giv eleverne mulighed for en let adgang til A-level og IB (international studentereksamen).
 • Styrk skolens og elevernes boglige, sproglige og internationale profil.

Se gebyrlisten med oversigt over alle standardgebyrer

Optagelsesprocedurer og godkendelse
Cambridge har fastsat nogle regler for optagelse. For at holde et højt fagligt internationalt niveau skal alle skoler, der ønsker at indgå i et samarbejde med Cambridge, godkendes. Denne godkendelsesprocedure varetages i jeres tilfælde af SKALs IE, som skal på besøg på jeres efterskole, før I kan blive endeligt godkendt.

Læs hvad Cambridge selv lægger vægt på i "How to become A Cambridge School" (PDF)

Det er nemt at blive Cambridgeskole. Du behøver bare at kontakte SKALs International Examinations - så klarer vi resten.

Hvad koster det?
De økonomiske forudsætninger for at blive et endelig godkendt "Cambridge Associate School" (CAS) er følgende:

 • Indbetaling af registreringssalær på kr. 6,500,-. Salæret er et engangssalær som dækker SKALs IEs udgifter i forbindelse med registrering, godkendelse og oprettelse. Derudover er der følgende gebyr/omkostninger hos SKALs IE:
 • Et eksamensgebyr, som i skoleåret 2015/2016 er på kr. 640 pr. tilmeldte elev pr. fag

Skal vi arbejde sammen om Cambridge?
Din skole kan blive samarbejdspartner og CAS skole og få betegnelsen som ”Cambridge Associate School”.

Det er denne betegnelse en skole får, når den tilknyttes SKALs IE. Uanset om du er efterskole, privatskole eller eksempelvis 10. klassecenter. Når din skole bliver godkendt med betegnelsen: Cambridge Associate School (CAS), er I godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor den fagkombination, som I ønsker at målrette jeres profil efter.

Det er i forbindelse med dette samarbejde, at vi har mulighed for at tilbyde jeres skole at komme med i samarbejdet med Cambridge Assessment International Education og tilbyde IGCSE undervisning på jeres skole.

Kontakt os og bestil gratis materiale i dag

Hvad kan I forvente af SKALs IE?

 • En god samarbejdspartner. I serviceres og vejledes af Skals IE.
 • I sparer det årlige administrationsgebyr på £ 5250 (ca. kr. 55.000,-) og skal kun betale kr. 10.000,- + moms
 • I betaler kun for de antal elever, I sender til eksamen.
 • Vi sørger for registrering og tilmeldelse til eksaminerne.