Hvad er SKALS IE?

Skals International Examinations (SKALS IE) er en selvstændig afdeling af Skals Efterskole, der har til huse 12 kilometer nord for Viborg i byen Skals.

I 2008 blev Skals Efterskole udnævnt til Cambridge International School, og blev dermed godkendt til at udbyde den brede vifte af internationalt anerkendte uddannelser og eksaminer. I 2010 blev Skals Efterskole udnævnt til Cambridge Associate og dermed blev SKALS IE oprettet.

Dette skete som et led i det tætte samarbejde med Cambridge Assessment International Education (Cambridge International). I dag har SKALS IE ret til på vegne af Cambridge International at administrere, servicere og inspicere alle folkeskoler, privatskoler, efterskoler, 10. klassescentre og ungdomsuddannelsesinstitutioner i vores netværk.

Skals Efterskole har i flere år selv arbejdet med Cambridge, så vi har masser af erfaring at trække på, når vi skal hjælpe og støtte skolerne. Interessen for Cambridge er stor. I skrivende stund har vi et samarbejde med ca. 50 forskellige skoler i Danmark herunder folkeskoler, efterskoler, 10. klassecentre, privatskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Se listen med de skoler, vi samarbejder med

Skal vi arbejde sammen om Cambridge?
Din skole kan også blive samarbejdspartner og få betegnelsen som ”Cambridge International School”.

Uanset om du er efterskole, privatskole eller eksempelvis 10. klassecenter. Når din skole bliver godkendt med betegnelsen: Cambridge International School, er I godkendt til at levere engelsksproget undervisning efter internationale standarder indenfor den fagkombination, som I ønsker at målrette jeres profil efter.

Det er i forbindelse med dette samarbejde, at vi har mulighed for at tilbyde jeres skole at komme med i samarbejdet med Cambridge Assessment International Education og tilbyde Primary, Lower + Upper Secondary og AS/A-level undervisning på jeres skole.

Hvad får I ud af samarbejdet med SKALS IE?
Fordelene er mange. Jeres skole sparer det årlige administrationsgebyr, som i skoleåret 20/21 er på £ 6287 (ca. kr. 55.000,-) og betaler kun et årsgebyr på kr. 10.800,00 + moms. Jeres skole godkendes, serviceres og vejledes af SKALS IE, som er jeres kontaktled til Cambridge Assessment International Education.

Jeres skole betaler, udover årsgebyr, kun for det antal elever, som I sender til eksamen. Denne betaling afregnes direkte med os, og vi afregner med Cambridge Assesment International Education.

Hvad kan I forvente af SKALS IE?

  • En god samarbejdspartner. I serviceres og vejledes af SKALS IE.
  • I sparer det årlige administrationsgebyr på £ 6287 (ca. kr. 55.000,-) og betaler kun kr. 10.800,- + moms
  • I betaler kun for de antal elever, I sender til eksamen.
  • Vi tilbyder relevante kurser og sparring
Herunder kan du se videoen "How international is Cambridge International Examinations":

Optagelsesprocedurer og godkendelse
Cambridge har fastsat nogle regler for optagelse. For at holde et højt fagligt internationalt niveau skal alle skoler, der ønsker at indgå i et samarbejde med Cambridge, godkendes. Denne godkendelsesprocedure varetages i jeres tilfælde af SKALS IE, som skal på besøg på jeres skole, før I kan blive endeligt godkendt.

Hvad koster det at blive Cambridge International School?
De økonomiske forudsætninger for at blive et endelig godkendt "Cambridge International School" er følgende:

  • Indbetaling af registreringssalær på kr. 7,000,-. Salæret er et engangssalær som dækker Skals IEs udgifter i forbindelse med registrering, godkendelse og oprettelse. Beløbet dækker også kursusafgift for Exams Officers.

Se økonomisk oversigt 2020 med oversigt over alle standardgebyrer

Derudover er der følgende gebyr/omkostninger hos SKALS IE:

  • Årsgebyr, som i skoleåret 2020/2021 er på kr. 10.800,-.
  • Et eksamensgebyr, som i skoleåret 2020/2021 er på kr. 735 pr. tilmeldte elev pr. eksamen.