Cambridge for skoler

Skal din skole være certificeret Cambridge-skole?

Din skole kan blive certificeret Cambridge International School og udbyde et eller flere af de mange fag under Cambridge Assessment International Education. Her kan du læse mere om, hvad din skole kan få ud af samarbejdet med SKALS IE.

Vi samarbejder med ca. 50 skoler i Danmark, som arbejder med Cambridgeundervisning.

Se listen med skolerne her

Når jeres skole bliver godkendt, og I får betegnelsen Cambridge International School, er I godkendt til at levere engelsksproget undervisning på højt niveau, dvs. at I kan skræddersy nøjagtig den fagkombination, der passer til skolens profil.

Hør hvordan man underviser med Cambridge på Skals Efterskole.

Hvad får din skole ud af at være Cambridge International School?
Hvis I på jeres skole er interesserede i at samarbejde med Skals International Examinations, kan I opnå følgende fordele:

 • Jeres skole sparer det årlige programgebyr, som ca. er på kr. 55.000,- og skal kun betale årsgebyr på kr. 10.800,- + moms.
 • Jeres skole godkendes, serviceres og vejledes af SKALS IE, som er jeres kontaktled til Cambridge.
 • Jeres skole betaler kun for de antal elever, som I sender til eksamen. Denne betaling afregnes direkte med Skals IE, som hjælper med registrering og tilmelding til eksaminerne hos Cambridge Assessment International Education.
 • Skals IE tilbyder sparring og rådgivning.
 • Vi udbyder relevante kurser for undervisere og Exams Officers.

Optagelsesprocedurer og godkendelse
Cambridge har fastsat nogle regler for optagelse. For at holde et højt fagligt internationalt niveau skal alle skoler, der ønsker at indgå i et samarbejde med Cambridge, godkendes. Denne godkendelsesprocedure varetages af SKALS IE, som skal på godkendelsesbesøg på jeres skole, før I kan blive endeligt godkendt.

Det er forholdsvis nemt at blive Cambridge-skole. Du behøver blot at kontakte Skals International Examinations - så klarer vi resten.

Læs hvad Cambridge selv lægger vægt på i "How to become A Cambridge School".

Hvad koster det at blive Cambridge International School?
De økonomiske forudsætninger for at blive endelig godkendt Cambridge International School er følgende:

 • Indbetaling af registrerings- og godkendelsesgebyr på kr. 7.000,- + moms. Gebyret er et engangsbeløb, der dækker Skals IEs udgifter i forbindelse med registrering, godkendelse og oprettelse.

Derudover er der følgende gebyr/omkostninger hos Skals IE:

 • Et årsgebyr, som er på 10.800 kr + moms.
 • Et eksamensgebyr, som i skoleåret 2020/2021 er på 735,- kr. pr. tilmeldte elev pr. fag.

Se gebyrlisten med oversigt over alle standardgebyrer.

Skal vi arbejde sammen om Cambridge?

Kontakt os og hør nærmere.

Hvad kan I forvente af SKALS IE?

 • En god samarbejdspartner - I serviceres og vejledes af SKALS IE.
 • I får tilsendt udførlige køreplaner med samtlige relevante deadline if. eksamen
 • I får tilsendt udførlige beskrivelser af administrative opgaver
 • I sparer det årlige administrationsgebyr på ca. kr. 55.000,- og betaler kun kr. 10.000,-.
 • I betaler kun for de antal elever, I sender til eksamen.
 • Vi hjælper for registrering og tilmelding til eksaminerne.